شرح خدمات آزمایشگاه زیست باران

آزمایش های مربوط به تجزیه آب
اسیدیته آب
هدایت الکتریکی
کل مواد محلول در آب
( TDS)
کل مواد معلق در آب
(TSS)
سیلیس در آب
کربنات در آب
بی کربنات در آب
قلیائیت کل آب
سولفات در آب
کلراید در آب
کلسیم در آب
منیزیم در آب
مجموع کلسیم و منیزیم در آب
سدیم در آب
پتاسیم در آب
ازت نیتراته در آب
ازت آمونیاکی در آب
ازت آلی در آب
بر در آب
آهن در آب
منگنز در آب
مس در آب
روی در آب

آنالیزمواد معدنی ،غذایی،شوینده و آلاینده
آزمایش های مربوط به تجزیه شیمیایی گیاه (دانه،برگ،ساقه،ریشه و ...)
ازت کل
فسفر کل
پتاسیم کل
سدیم کل
کلسیم کل
منیزیم کل
مقادیر کل آهن،منگنز،روی ومس
بر کل
بر محلول در آب
گوگرد کل
گوگرد محلول در آب
ازت نیتراته
فسفر نیتراته
کلر محلول در آب
سیلیس محلول
درصد ماده خشک
مولیبدن کل
سیلیس کل
آلومینیوم
اسید فیتیک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید