مشاوره رایگان

آنکه راه پرسید گمراه نگشت ، و آنکه مشورت کرد حیران نماند

دور اندیش محکم کار ، خود رای نیست

امام علی (ع)

 

گیاه پزشکی / زراعت/باغبانی

ارائه توصیه های فنی مناسب -کاهش مصرف بی رویه سموم

مناسبترین روش جهت مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی

بهترین زمان و نحوه صحیح استفاده از سموم

 

 

 

حدس نزنید!    آزمایش کنید.

مصرف بهینه کود پاسخ دادن به این چهار سوال است :

چه مقدار؟ از چه نوع؟ به چه روش؟ در چه زمان؟

آزمایش خاک راهی برای پاسخ به این سوالات.